หน้าเว็บเจริณโอสถ/Charoen Osot ทำอย่างไรให้สำเร็จ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เจริญโอสถ/Charoen Osot ทำอย่างไรให้สำเร็จ

เจริญโอสถ/Charoen Osot
ทำอย่างไรให้สำเร็จ
เจริญโอสถ/Charoen Osot ทำอย่างไรให้สำเร็จแบบมั่นคง
มีอิสรภาพ ทางการ'เงินและเวลา'อย่างแท้จริง
ทำเจริญโอสถแบบไม่ต้องลิสต์ลายชื่อ ไม่ต้องวิ่งชวนคน
ทำเจริญโอสถ ไม่ต้องง้อคน ไม่ต้องขาย ไม่ต้องประชุม
ทำเจริญโอสถแบบ มีคนมาขอสมัครเอง
ทำเจริญโอสถให้มีเงินทองไหลมาเทมาตามท่อ
คุณต้องเข้าใจเจริญโอสถ/Charoen Osot เสียก่อน
บริษัทเจริญโอสถ ประธานสมชาย หัชลีฬหามีแนวคิด
ต้องการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสให้กับผู้คน
ได้มีสุขภาพดีและมีรายได้มั่นคงและดำรงตนเป็นคนดี
ด้วยการมองเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ซื้อกินซื้อใช้กัน
อย่างไร และต้องไปหาเงินจากการทำงานอื่นมาซื้อกิน
ซื้อใช้ในครอบครัว แล้วเงินที่หามาได้ก็หมดไปอย่างไม่
มีโอกาสกลับคืนและไม่สามารถส่งลูกเรืยนสูงๆ
หรือสร้างทรัพย์สินอย่างอื่นได้ เพราะกำไรไปตกที่คน
กลุ่มหนึ่ง(พ่อค้า)จึงก่อตั้งษริษัทเจริญโอสถขึ้นเพื่อ
รวบรวมสินค้าไว้ให้สมาชิกซื้อใช้แล้วนำกำไรมาแบ่งกัน
ระหว่างบริษัทเจริญโอสถกับสมาชิกและจะมีสินค้าครบวงจร
ทั้งสินค้าเจริญโอสถและบริษัทคู่ค้าที่ต้องการนำสินค้ามา
จำหน่ายร่วมกับเจริญโอสถให้สมาขิกได้บริโภค
ซื้อใช้แล้วต้องการมีรายได้ต้องที่เจริญโอสถ/Charoen Osot
หากต้องการเจริญโอสถที่มั้นคงต้องTeam Freedom Life
ติดตามในหน้าถัดไป

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ซื้อแล้วรวยได้กับเจริญโอสถ/Charoen Osotซื้อแล้วรวยกับเจริญโอสถ
Charoen Osot Thailand

โอกาสอันยิ่งใหญ่มาถึงคุณแล้วกับบริษัทเจริญ CharoenOsot
คุณเคยใช้จ่ายในเซเว่นใหม?
ถ้าสินค้าแบบเดียวกันใช้จ่ายเหมือนกัน แต่มีรายได้กลับคืนที่
เจริญโอสถCharoenOsotคุณสนใจไหม? วันละ1000-15000บาทต่อวัน
จากเจริญโอสถCharoenOsot
ลองมาเปลื่ยนที่ซื้อมาซื้อผ่านบริษัทเจริญโอสถCharoenOsotใน
นามจอยมาร์ทในโครงการ"ซื้อแล้วรวยกับเจริญโอสถ"CharoenOsot
อย่า!ตกใจผมไม่ได้ชวนคุณมาวิ่งขายของอย่างที่คุณเคยเห็น
แต่ชวนคุณมาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในโครงการซื้อแล้วรวยกับ
เจริญโอสถCharoenOsot
คุณไม่ต้องออกมาวิ่งขายของ คุณไม่ต้องชวนคนข้างบ้าน
และเพื่อนๆของคุณ จะมีคนโทรมาขอสมัครกับคุณเอง
บริษัทเจริญโอสถ CharoenOsotรวบรวมสินค้าไว้บริการ
ส่วนเราTEAM FREEDOM LIFEสร้างระบบบริหารองกรเพื่อช่วย
คุณประสปความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทเจริญโอสถCharoenOsot
ในชีวิตจริงคุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหม?และถ้าเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไร


แล้วคุณกำลังทำอะไร?อยู่ในขณะนี้

ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสอย่างนี้ละ สมาชิกเจริญโอสถCharoenOsot


ซื้อแล้วรวยกับเจริญโอสถCharoenOsotเป็นเรื่องจริงไม่ใช่หลอก
โอกาสแห่งความสำเร็จมาถึงคุณแล้ว
แล้วอยู่ที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจจะคว้าโอกาสเอาไว้หรือเปล่า
เจริญโอสถCharoenOsot มอบให้คุณ
สนใจโครงการนี้ที่ปรึกษา คุณ ปภังกร จิวนนทพงษ 081-478-7887
ที่อยู่73ถ.ศรีสุดา อ.เมืองสงขลา 90000
เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 111-2-89484-1
ชื่อบัญชี ปภังกร จิวนนทพงษ สาขาสงขลา


บริษัทเจริญโอสถ/Charoen Osot


ยินดีต้อนรับเข้าสู่

เส้นทางแห่งการสร้างรายได้ กับบริษัทเจริญโอสถ
ในรูปแบบใหม่PRO-SUMER OF POWER! (พลังผู้ซื้อกึ่งผู้ขาย)


ซื้อแล้วรวย (แปลงรายจ่าย-เป็นรายรับ)
บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิลค์
มั่นคงสุดๆ มาแรงในทศวรรษนี้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแนวคิดอันชาญฉลาดของประธานสมชาย หัชลีฬหา
บริษัทเจริญโอสถ
ต้องการให้คนไทย มีโอกาสมีรายได้มากขึ้น มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
สุขภายแข็งแรงและรายได้มั่นคง ด้วยการเปลื่ยน-รายจ่ายเป็น
รายรับแบบง่ายๆ ด้วยวิถีชีวิตประจำวันที่ต้องซื้อกิน-ซื้อใช้ที่มี
แต่จ่ายออกไป ให้กลับมาเป็นรายรับและมากกว่ารายรับด้วย
การสร้าง จอยมาร์ทที่มีสินค้า ที่ทุกคนต้องใช้ คุณไม่ซื้อที่นี่
คุณก็ต้องซื้อที่ เซเว่น! หรือโชวห่วยใก้ลบ้านคุณและผมอยาก
จะบอกคุณว่านี่คือโอกาสสำหรับคุณและ นี่คือ การสร้างความ
มั่งคั่งหรือมากกว่าความร่ำรวย (เส้นทางสู่ "อิสรภาพทางการเงิน
และเวลา)อย่างแท้จริง ที่เจริญโอสถมอบให้
เจริญโอสถสร้างเครื่องมือ ส่วนเรา TEAM FREEDOM LIFE
สร้างระบบการบริหารองกรเพื่อให้ทุกคนประสปความสำเร็จ
และสามารถมีอิสรภาพได้จริงเหมือนความตั้งใจของเจริญโอสถที่ปรึกษาคุณ ปภังกร จิวนนทพงษ 081-478-7887
ที่อยู่ 73 ถ.ศรีสุดา อ.เมือง จ.สงขลาบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสงขลา
ปภังกร จิวนนทพงษ ออมทรัพย์เลขบํญชี 111-2-89484-1
papangkornjiw@hotmail.com


ตัวอย่างสินค้า เจริญโอสถ/Charoen Osot

โหย่งเหิงสุดยอดสมุนไพรจีน "โหย่งเหิง" ได้ขึ้นทะเบียนยาจาก อย.เลขที่ G 244/43 บำบัดรักษาทุกโรค โดยเฉพาะโรคแห่งความเสื่อม เช่น โรควัยทอง ปวดเมื่อยอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบาหวาน ความดัน หัวใจ เก๋า โรคไต ไมเกรน ปวดข้อ โรคกระเพาะ มะเร็ง ฯลฯ*** หน้าที่โหย่งเหิง *** 1. ปรับสมดุลของร่างกายให้สู่สภาพปกติ2. บำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรง3. วินิจฉัยโรคที่มีอยู่*** แนะนำการรับประทาน *** 1. รับประทานผสมกับน้ำอุ่นจะให้ผลดีมาก เพราะตัวยาเข้มข้นสูง รับประทานทีล่ะน้อย จึงรับประทานได้นาน 2. รับประทานก่อนนอน หรือหลังตื่นนอน วันล่ะ 2 ครั้ง ค่อย ๆ เพิ่มยาในการรับประทานทีล่ะ 5 cc 3. ไม่ควรรับประทานรวมกับยาเคมีหรือยาแผนปัจจุบัน ให้รับประทานห่างกันอย่างน้อย 1 ชม.4. เมื่อรับประทานแล้ว ตัวยาจะไปทำปฏิกิริยากับโรคที่มีอยู่ อาจทำให้เกิดอาการต่าง เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อย ปวดข้อ รู้สึกไม่สบาย หรือมีอาการออกมาต่าง ๆ เนื่องจากตัวยาไปมีผลต่อโรคที่ท่านเป็นอยู่อาการเหล่าจะเป็นสักระยะแล้วแต่บุคคล ให้รับประทานต่อไปแล้วอาการจะหายไป ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น

สรรพคุณ

บำรุงตับ หัวใจ ลดเหงื่อ คลายกังวล กล่อมประสาทช่วยให้เลือดไหลเวียนปกติ เสริมกระดูก เอ็น รักษารูมาติซั่มบำรุงไต ตับ กระดูก เอ็น แก้ปวดเอว เคล็ดขัดยอก ปรับสภาพมดลูกให้แข็งแรงป้องกันหืดหอบ ไอ บำรุงเลือด กำลัง บำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหารแก้ปวดเมื่อย ลดบวม ช่วยเจริญอาหาร บำรุงปอด ไต ขยายหลอดลม กล่องเสียง ป้องกันเบาหวาน ความดัน หัวใจสมรรถภาพทางเพศบำรุงตับ ม้าม ปรับเส้นเอ็นให้อ่อน ลดอาการเกร็งบำรุงม้าม ตับ รักษากระเพาะปัสสาวะ หวัด รูมาติซั่ม ลมพิษรักษามดลูกหย่อน ไส้เลื่อน ปัสสาวะน้อย ปอด หัวใจ ม้าม กระเพาะ ไอ ขับพิษบำรุงไต ตับ ม้าม เลือด รักษาท้องร่วงรักษากระเพาะปัสสาวะ ขับลม ระงับปวด ไขข้อ เหน็บชา ปวดประจำเดือน บำรุงเลือด ปรับประจำเดือน เหมาะสำหรับสตรีทั้งก่อนและหลังคลอดบำรุงไต เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย บำรุงกระดูก แก้อ่อนเพลีย อายุวัฒนะ รักษาโรคอาเจียน ไต ปอด ช่วยขับลมบำรุงตับ ไต สายตา เสริมสร้างฮอร์โมน เสริมพลังท่านชาย บำรุงตับ ไต เอ็นให้แข็งแรงบำรุงตับ ไต ม้าม คลายกล้ามเนื้อมดลูก กระตุ้มมดลูก บำรุงเลือดในสตรีรักษากระเพาะปัสสาวะไหล ขับลมในข้อ ลดปวดขับลมในกระดูก รักษารูมาติซั่ม ไวรัส ดีซ่าน แก้ปวดเมื่อย บำรุงตับขับเสมหะในปอด แก้ปวด แก้ท้องอืด ระบายลมในกระเพาะบำรุงตับ ถุงน้ำดี หัวใจ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ขับน้ำคาวปลา รูมาติซั่มบำรุงเลือด ลดเหงื่อ แก้ปวด ปวดหัว ดับร้อน แก้โรคตับแข็ง โลหิตจางบำรุงเลือดลม ระงับไอ ขับเสมหะ ลดปวดรักษากระเพาะปัสสาวะ ขับลม ขับปัสสาวะ ลดปวด รูมาติซั่มบำรุงตับ ไต แก้เวียนศรีษะ เมื่อยหลัง เอว เสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงปอด ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน รักษาคอแห้ง แก้คอแห้งบำรุงหัวใจ ปอด กระเพาะบำรุงไต เลือด อาการขาดเลือด เบาหวาน ไต อาการเหงื่อออกมาก ท้องผูกขับลม บำรุงสายตา ตับ โรคหลอดเลือด ความดันสูง หลอดเลือดตีบ หัวใจช่วยการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและบำบัดอาการปวดท้อง

"โหย่งเหิง" จำหน่าย 3 ขนาด

"เล็ก" 175 cc (425 คะแนน) ราคาสมาชิก 650 บาท , ราคาปกติ -(ถ้าสมัครสมาชิก 450 บาทแจกขวดเล็กให้ฟรี 1 ขวด!)"กลาง" 400 cc (850 คะแนน) ราคาสมาชิก 1,375 บาท , ราคาปกติ -"ใหญ่" 730 cc (1,700 คะแนน) ราคาสมาชิก 2,500 บาท , ราคาปกติ 2,900 บาท


ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว


บริษัทเจริญโอสถฯ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับบริษัทอินเตอร์ อโกรเทค Inter Agro Tech(Thailand) Co.,Ltdตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาลขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว แถบนครสวรรค์-กำแพงเพชร เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก และเจริญโอสถฯ ยังมีโรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์สูตรปกติของตนเองอีกด้วย
*** ข้อดีปุ๋ยมูลค้างคาวของเจริญโอสถฯ ***

1. ไร้สารเคมี เป็นอินทรีย์ธรรมชาติ 100%

2. ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิดที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S), เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu),แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl) ทำให้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยสูตรพิเศษต่าง ๆ มาใส่เพิ่มอีกช่วยลดต้นทุนการผลิต

3. มีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำที่ 30% สหกรณ์ซื้อแล้วไปเบิกเงินได้แน่นอนปุ๋ยอินทรีย์จะไม่เขียนสูตรปุ๋ยเพราะไม่ใช่ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ค่า OM บอกความสมบูรณ์ของธาตุอาหารแทน ใช้บอกคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมากจะไม่บอกค่า OM หรือก็ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด ค่า OM ปุ๋ยต้องส่งตรวจที่หน่วยงานของรัฐโดยตรง โรงงานผลิตปุ๋ยจะตรวจวัดเอง ระบุเองไม่ได้

4. ผลิตด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ปุ๋ยมูลค้างคาวที่บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค ผลิตส่งออกญี่ปุ่นและผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯ ขายเป็นเกรดเดียวกัน

5. ท่านได้ปุ๋ยเต็ม ๆ ล้วน ๆ 25 กิโลกรัม/ลูก ไปใช้ แม้ว่าปุ๋ยทั่วไปจะมากกว่าคือ 50 กิโลกรัม/ลูก "แต่" ปุ๋ยทั่วไปจะใส่สารเติมเต็ม (Filler)คือ อิฐ หิน ปูน ทราย ดินเหนียว เศษฟาง ฯลฯ ผสมเข้าไปทำให้ได้เนื้อปุ๋ยจริง ๆ น้อยกว่าที่ท่านคิด (ท่านกำลังซื้อขยะไปใส่ไร่ใส่นาโดยไม่รู้ตัวมีปุ๋ยนิดเดียว!) ปุ๋ยเจริญโอสถฯ ใช้มูลค้างคาวอายุต่าง ๆ กัน และธาตุฟอสเฟตหลายพันปีที่ผสมกับมูลค้างคาวแทนสารเติมเต็ม แม้จะ 25 กิโลกรัมแต่เป็นเนื้อปุ๋ยล้วน ๆ ที่มีธาตุอาหารจริง ๆ หรือใช้เป็นหัวปุ๋ยก็ได้!!

** ราคาสมาชิก 365 บาทต่อลูก ลูกล่ะ 25 กิโลกรัม ใช้ได้ 1 ไร่ต่อลูก **

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

1 กล่องราคาสมาชิก 2,250 บาท ราคาปกติ 2,650 บาท คะแนน 700 pv

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรี CLEO

สำหรับสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก ช่วยเพิ่มเสน่ห์ สาปสาว
ตังกุยเป็นยาสมุนไพรจีนโบราณ เข้าในตำรับยาจีนที่ใช้บำรุงโลหิต บำรุงมดลูกแก้ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม ฯลฯ โปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้เป็นอาหารที่ให้โปรตีน กรดอะมิโน ที่ดีเยี่ยมสำหรับมนุษย์และสัตว์เปลือกสน มะเขือเทศ ขิง เมล็ดองุ่น แครอท ชะเอม ล้วนมีสาระสำคัญที่มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เกลือ แร่ธาตุ และวิตามิน เป็นสารอาหารที่จำเป็น ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
ประเภท : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ :
ใน 1 แคปซูล มีสารสกัดจากตังกุย 200.00 มก., โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 42.50 มก.,สารสกัดจากเปลือกสน 35.00 มก., สารสกัดจากมะเขือเทศ 35.00 มก.,สารสกัดจากดอกคำฝอย 30.00 มก., สารสกัดจากขิง 30.00 มก., สารสกัดจากเมล็ดองุ่น25.00 มก., กรดอัลฟ่าไลโปอิคแอซิด 25.00มก., สารสกัดจากแครอท 25.00 มก.,ซิงค์คีเลต 15.00 มก., สารสกัดจากชะเอม 13.50 มก, วิตามิน อี 10.00มก., ซิลีเนียม อะมิโนเอซิต คอมเพล็กซ์ 0.7.00 มก., แมงกานีส อะมิโนเอซิค คลีเลต 03.50 มก., คอปเปอร์ อะมิโน เอซิค คลีเลต 03.50 มก.
คุณประโยชน์ : ให้สารอาหารและสารสำคัญจากส่วนประกอบอันหลากหลาย
อย. 13-1-06950-1-0002 , ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล
1 กล่องราคาสมาชิก 1,200 บาท ราคาปกติ 1,500 บาท คะแนน 480 pv

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษ B Vell

สำหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
ตำรับจีนโบราณ ปรุงขึ้นด้วยส่วนประกอบของสมุนไพรบำรุงกำลังหลายชนิด เช่น โย่วฉงหยง โต่วตง เห็ดหลินจือ ถั่งเช่า ปาจิเทียน กระชายดำ ชะเอมเทศ โด่ไม่รู้ล้ม น้ำผึ้ง และอีกหลายชนิด สกัดเป็นสมุนไพรน้ำ สำหรับท่านชายดื่มบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย ให้เข้มแข็งสมชายชาตรี หลังจากดื่มสมุนไพรบี-เวลล์ เพียงขวดแรกผู้ชายทุกคนจะบอกกับตัวเองว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข สมุนไพรบี-เวลล์ มีจำหน่ายตามร้านขายยาหลายแห่ง เพราะได้ขึ้นทะเบียนที่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ประเภท : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ : ในน้ำยา 8400 มิลลิลิตร ประกอบด้วยเห็ดหลินจือ 500 กรัม , น้ำผึ้ง 400 กรัม , โย่วฉงหยง 500 กรัม , โต่วตง 500 กรัมกระชายดำ 500 กรัม , ชะเอมเทศ 500 กรัม , โด่ไม่รู้ล้ม 500 กรัม , ถั่งเช่า 250 กรัมปาจิเทียน 500 กรัม , และตัวยาอื่น ๆ
คุณประโยชน์ : บำรุงร่างกาย , ช่วยในการตื่นตัวของอวัยวะเพศให้ดีและเร็วขึ้นช่วยชะลอการหลั่งได้นานขึ้น , เพิ่มกำลังลดอาการอ่อนเพลีย , ทำให้ท่านสดชื่น แข็งแรงอย่างอัศจรรย์ B - vell 1. กระตุ้นการทำงานของไต, ตับ, ระบบต่อมไร้ท่อ , สร้างสมดุลย์ของระบบของเหลวในร่างกาย 2. ไม่เป็นอันตรายกับดวงตา 3. บำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น 4. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานได้ 5. ทำจากสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายต่อร่างก่าย ไร้้ผลข้างเคียง
ไวอะกร้า 1. ออกฤทธิ์ต่อระบบความดันเลือด ทำให้ความดันเลือดช่วงล่างของร่างกายสูงขึ้น ในขณะที่ความดันเลือดช่วงบนของร่างกายลดลง อาจมีผลต่อหัวใจได้ 2. เป็นอันตรายกับหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานหนัก3. ทำให้ดวงตาพร่ามัว หรือ ถึงขั้นตาบอดได้ 4. ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย 5. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ วิธีใช้ : เขย่าก่อนดื่ม รับประทานครั้งละ 1 ขวด รับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 30-45 นาที ควรรับประทานขณะท้องว่าง จะทำให้การตื่นตัวทางเพศทำได้รวดเร็วขึ้น แข็งตัวได้ดีและแข็งได้เต็มที่ มีฤิทธิ์อยู่ได้นานถึง 8-48 ชั่วโมงทะเบียนยาเลขที่ G 273/48 , ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร
1 ขวดราคาสมาชิก 550 บาท ราคาปกติ 700 บาท คะแนน รอตรวจสอบ pv

เอ็มมาลี

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เป็นเบาหวาน

สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ
มีบันทึกว่า หนึ่งในตำรับอายุรเวทของอินเดียที่เก่าแก่กว่า 3,500 ปี ใช้สมุนไพร 9 ชนิด ผสมรวมกันเพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ China berry, Emblic myrabolan, Turmeric,Jambolan Plum,Fenugreek, Burra Gokhru, Bitter Gourd, Myrobalan Wood, Spreading Hogweed
ประเภท : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ :
ใน1 เม็ดมีสารสกัดจากสมุนไพร 9 ชนิด 1196.00 มก. (94%) ประกอบด้วยเมล็ดลูกชัด ผักโขมหิน เลี่ยน ผลสมอไทย โคกกระสุน เหง้าขมิ้นชันผลมะขามป้อม ผลหว้า และผลมะระขี้นก
คุณประโยชน์ : ให้สารอาหารและสาระสำคัญจากสมุนไพรทั้ง 9 ชนิดรวมกัน
อย. 10-3-04744-1-0002 , ขนาดบรรจุ 60 เม็ด
1 กล่องราคาสมาชิก 1,900 บาท ราคาปกติ 2,100 บาท คะแนน 850 pv

แผนการจ่ายผลประโยชน์เจริญโอสถ/Charoen Osot

แผนการจ่ายผลประโยชน์ของเจริญโอสถ
ในกรณีมีหลายศูนย์ธุรกิจและจ่ายเต็มแผน1หน่วยธุรกิจจ่าย15.000บาท

ลองคำนวณเล่นๆ

1หน่วยจ่าย15.000-ต่อวัน

3หน่วยจ่าย45.000-ต่อวัน

7หนว่ยจ่าย103.500-ต่อวัน

ที่ปรึกษาของคุณ คุณ ปภังกร จิวนนทพงษ 081-478-7887

papangkornjiw@hotmail.com ที่อยู่ 73 ถ.ศรีสุดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สาขาจอยมาร์ทของเจริญโอสถ/CharoenOsotทัวไทย
ศูนย์บริการจอยมาร์ทของเจริญโอสถกว่า 40 สาขา

และยังขยายต่อไปอย่างต่อเนื่อง


สาขาที่ภาคเหนือ
สาขา : เชียงราย
สถานที่ตั้ง : 523-524 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 06-6723377,053-719700
แฟกซ์ : -
ผู้ดูแลกิจการ :
คุณสมชาย หัชลีฬหาสาขา : เชียงใหม่
สถานที่ตั้ง : 125/9 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-200929
แฟกซ์ : 053-200929
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมชาย หัชลีฬหา

สาขา : พะเยา
สถานที่ตั้ง : 923 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-484242
แฟกซ์ : 054-484242
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมชาย หัชลีฬหา
สาขา : ลำปาง
สถานที่ตั้ง : 276/54-55 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 04-1709966 , 054-226798
แฟกซ์ : 054-226798
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมชาย หัชลีฬหา
สาขา : น่าน
สถานที่ตั้ง : 176/2 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 05-8646717
แฟกซ์ : -
ผู้ดูแลกิจการ : คุณติน มุขเพชร
สาขา : กำแพงเพชร
สถานที่ตั้ง :369-371 ถ.วิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 01-8871936 , 09-8582879
แฟกซ์ : 055-712476
ผู้ดูแลกิจการ :คุณบัญชา คำชู , คุณศราวุธ
สาขา : แพร่
สถานที่ตั้ง : 400/76-77 ม.2 ถ.กาดน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 06-6546901 , 06-9236204
แฟกซ์ : 054-524792
ผู้ดูแลกิจการ : คุณรสสุคนธ์ วรรณวิภูษิต,คุณยุพิน

สาขา : พิษณุโลก
สถานที่ตั้ง : 225/18 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมชาย หัชลีฬหา

สาขาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา : กาฬสินธุ์
สถานที่ตั้ง : 16/63-64 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 089-4142581
แฟกซ์ : 043-821580
ผู้ดูแลกิจการ : คุณจีระวรรณ ใจซื่อ

สาขา : บุรีรัมย์
สถานที่ตั้ง : 267/40-41 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-621258 , 084 - 9131775
แฟกซ์ : 044-652428
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมชาย หัชลีฬหาสาขา : ร้อยเอ็ด
สถานที่ตั้ง : 484 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 05-0148854 , 043 - 518580
แฟกซ์ : 043-519668
ผู้ดูแลกิจการ : คุณสมจิตต์ พลเมืองดีและอีกหลายๆๆแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคใต้


ภาคตะวันออกการสมัครสมาชิกเจริญโอสถ/Charoen Osot

ผม ปภังกร จิวนนทพงษ 081-478-7887 papangkornjiw@hotmail.com

การทำงานร่วมกับ TEAM FREEDOM LIFE
คุณสนใจสมัครเป็นสมาชิกร่วมกับเรา
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์เซ่นรับรองสำเนา
ค่อมบัตรใช้ในการสมัครกับเจริญโอสถ อย่าใช้หมึกสีดำเพื่อป้องกันไม่ให้
คนอื่นถ่ายสำเนาซ้ำ
3.โอนเงินมายังบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขา สงขลา
ชื่อบัญขี นาย ปภังกร จิวนนทพงษ เลขที่ 111-2-89484-1
หากโอนเงินแล้วเก็บสำเนาใบโอนไว้ด้วยป้องกันการผิดพลาดในภายหลัง
หากถึงผมแล้วผมจะรับผิดชอบทุกประการ
4.การสมัครเป็นสมาชิก450บาทสามารถซื้อของในราคาสมาชิกที่จอยมาร์ทและศูนย์เจริญโอสถทุกสาขาทั่ว
ประเทศใก้ลที่ไหนใช้ที่นั้นและ พร้อมรับโปรโมชั่นโหย่งเหิงขวดเล็ก 1ขวดฟรี
และสะสมคะแนนรับรายได้รายเดือนจากองกรใต้ล่างของคุณ
4.1หรือต้องการมีรายได้แบบรายวัน ด้วย สมัคร450+ซื้อสินค้าครบ3.825คะแนน
เท่ากับครบ1หน่วยธุรกิจสามารถรับรายได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือนด้วย
ในที่นี้ขอแนะนำเพื่อให้ลงทุนน้อยที่สุด ซื้อโหย่งเหิง2ขวดใหญ่และ1ขวดเล็ก+ค่าสมัคร
เป็นเงิน450+2500+2500+650=6100บาทจบการลงทุน1หน่วยธุรกิจหรือ3.825คะแนน
4.2หากต้องการมากกว่า1หน่วยธุรกิจติดต่อที่ปรึกษาของท่านทันที
4.3ในกรณีต้องส่งสินค้าขวดเล็กแนบค่าส่งด้วย 100บาท
ขวดใหญ่แนบค่าส่งด้วย200บาท
5.กรุณาส่งรูป2นิ้วหรือส่งมาในเมลจะดีมากเพื่อใช้ในการลงในเว็บโฆษณาของทีมพร้อมเบอร์โทร
เพื่อให้ผู้สนใจโทรกลับหาคุณ ระบบจะช่วยในเรื่องนี้คุณเพียงรอรับโทรศัพย์
6.หากผู้สนใจท่านใดเคยเป็นสมาชิกที่ยังคงสภาพเป็นนักธุรกิจเจริญโอสถอยู่ไม่สามารถสมัคร
ในชื่อเดิมใด้ผิดกฎจรรยาบรรณ

คุณจะได้อะไรจากTEAM FREEDOM LIFE

ทืมจะช่วยคุณในเรื่องการโปรโมทหาคนทางเว็บคุณเพียงรอรับโทรศัพย์และแนะนำการเริ่มต้นแก่ผู้มุ่งหวังระบบจะทำการโปรโมทเว็บและลงรายละเอียดของสมาชิกทุกคนลงในเว็บเพื่อช่วยในการขยายองกร